Szanowni Mieszkańcy

 Z uwagi na utworzenie Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni" z siedzibą w Błażowej informujemy, że mieszkańców czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, tj. Błażowa, Lubenia, Hyżne, Dynów i Miasto Dynów w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązują jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz jeden wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZMIANY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 r.

 

  1. NOWE DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2022 r.

Deklaracje zostaną uzupełnione na podstawie dotychczasowych danych, które są w posiadaniu gmin członkowskich. Wszelkich zmian dotyczących ilości zadeklarowanych osób, zmian płatników oraz zgłoszeń dotyczących posiadania kompostownika przydomowego prosimy dokonywać po dniu 1 stycznia 2022 roku w gminach członkowskich oraz siedzibie Biura.

Deklaracje należy składać do dnia 10.12.2021 r.

Deklaracje należy składać w siedzibach Urzędów Gmin/Miast członkowskich, tj.

  • Urząd Gminy Dynów, 36-065 Dynów, ul. Ks. Józefa Ożoga 2;

  • Urząd Miasta Dynowa, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2;

  • Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103;

  • Urząd Miejski w Błażowej, ul. Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa;

  • Urząd Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131

w godzinach pracy urzędów.

 

Od 1 stycznia 2022 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można składać również w siedzibie Biura Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni", ul. Armii Krajowej 42a, 36-030 Błażowa w godzinach pracy Biura, tj.:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00,

środa w godzinach 7.00 do 16.00

piątek w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

Druk deklaracji oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków dostępny jest na stronie internetowej Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ pod adresem http://czgekologiczni.pl w zakładce Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP.

 

2. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących na terenie Związku wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, przy czym:

- w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność podstawowej stawki opłaty, t.j. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,

- w przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma nowy indywidualny rachunek bankowy dotyczący każdej nieruchomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości określonej w deklaracji w następujących terminach:

- do 31 stycznia (za I kwartał, czyli za styczeń, luty i marzec)

- do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień, maj i czerwiec)

- do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień)

- do 31 października (za IV kwartał, czyli za październik, listopad i grudzień).

Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat miesięcznych.

 

3. OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (firmy i instytucje) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych dla których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.

 

4. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogramy udostępnione będą na stronach gmin członkowskich oraz na stronie CZG „Eko – Logiczni”, ponadto harmonogramy zostaną dostarczone mieszkańcom wraz z pakietem kodów kreskowych.

 

5. KODY KRESKOWE

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów kreskowych zapotrzebowanie na dodatkowe kody należy zgłosić w Biurze CZG „Eko – Logiczni” lub w siedzibach gmin członkowskich z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 

6. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Worki na odpady komunalne na terenie poszczególnych gmin członkowskich dostępne będą w następujących punktach dystrybucji:

Gmina Błażowa:

Nowy Borek - F.H.U.”BOBREX” Bober Grażyna, Nowy Borek 177 A

Nowy Borek - “U TOLI” Sklep Spoż.-Przem. Katarzyna Trzyna, Nowy Borek 377 A

Białka - “MAREK’’ FHU Marek Groszek, Białka 156

Błażowa Górna - PATMEX Sp. z o.o. MINI MARKET GROSZEK, Błażowa Górna 203

Lecka - Sklep Spożywczo Przemysłowy Murias Maria, Lecka 341

Błażowa Miasto - “GROSZEK” Dariusz Nawłoka, ul.3-go Maja 2

Błażowa Miasto - CUKIERNIA KALINKA, ul.3-go Maja 51

Błażowa Miasto - Delikatesy ROLEKO Sp.z o.o., ul. Armii Krajowej 22

Błażowa Miasto - Sklep SKR, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep SEZAM, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Delikatesy Premium,
ul. Armii Krajowej 7

Błażowa Miasto - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep nr 50, ul.3 go Maja 15

Futoma - Sklep Spożywczo Przemysłowy Rząsa Tomasz, Futoma 437

Piątkowa Łęg - Sklep Wielobranżowy Drewniak Maria, Piątkowa Łęg 7

Futoma - FHU Urszula Kruczek, Futoma 70

Kąkolówka - Sklep Spożywczo “STONKA” Karolina Wojewódka, Kąkolówka 454

Kąkolówka - DELIKATESY KĄKOLÓWKA, Kąkolówka 505

 

Gmina Dynów:

Pawłokoma - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 33 GROSZEK, Pawłokoma 30

Łubno - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 GROSZEK, Łubno 244

Łubno - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 19 LEWIATAN, Łubno 304

Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”

Ulanica - Sklep nr 8 GROSZEK, Ulanica 25

Harta - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 LEWIATAN, Harta 145

Dylągowa - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 2, Dylągowa 87a

Dąbrówka Starzeńska - Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 39 Dąbrówka Starzeńska 26

Wyręby - KOWALSKI OKNA I DRZWI Sp. z o.o. Sp. k., Wyręby 16

Bachórz- PATMEX Sp. Z o.o., DELIKATESY PREMIUM, Bachórz 111

Wesoła Ujazdy - Sklep Spożywczo Przemysłowy Janina Wolan, Wesoła Ujazdy 595

Laskówka - Sklep Spożywczo-przemysłowy ‘’JULIA’’ Magdalena Żak-Kryczyk, Laskówka 70

 

Miasto Dynów:

Dynów Miasto - Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2

Dynów Miasto - Super Sam “LEWIATAN”, ul. Kazimierza Wielkiego 4

Dynów Miasto - Delikatesy Centrum “Nad Sanem”, ul. Karolówka 17

Dynów Miasto - Sklep nr 13 GROSZEK, ul. Sikorskiego 24

Dynów Miasto - Sklep nr 3 GROSZEK, ul. Bartkówka 136

Dynów Miasto - Hurtownia u Wojtka, ul. Kazimierza Wielkiego 4

Dynów Miasto - PHUP - KUSTRA S.C; M. Mnich-Nowak, R. Nowak; 36-065 Dynów: ul. Mickiewicza 21 i ul. Rynek 16 A 

 

Gmina Hyżne:

Wólka Hyżeńska - Sklep Spożywczy EDO Bogumiła Żurek, Wólka Hyżeńska 51

Wólka Hyżeńska - P.P.H.U “JANUSZ” Walas Janusz, Wólka Hyżeńska 119 A

Hyżne - P.P.H.U MILTON Łukasz Hadam, Hyżne 100

Hyżne - F.H.U.”OMICRON” Sławomir Giełbaga, Hyżne 100

Hyżne - Delikatesy Hyżne “GROSZEK”, Hyżne 120B

Dylągówka - FH ,,Wiola’’ Bysiek Mirosław, Dylagówka 27

Dylągówka - “Gałda” Anna Hadam, Dylagówka 281/1

Grzegorzówka - ,,NATASZKA’’ Natalia Tereszkiewicz, Grzegorzówka 24

Szklary - “MAREX” Marek Turowski, Szklary 259

 

Gmina Lubenia:

Lubenia - Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska”, Lubenia 123

Lubenia - Sklep Spożywczo Przemysłowy “LIDER”, Renata Domoń, Lubenia 118 A

Lubenia - F.H.U.S BUD-ROL, Lubenia 123

Lubenia - Delikatesy Centrum OWOCOWY RAJ s.c., Lubenia 416

Straszydle - FHU “MOTOKOTEK” Krzysztof Kocur, Straszydle 57

Straszydle - Sklep Spożywczo Przemysłowy MAMBA Krystyna Kiełbasa, Straszydle 221

Straszydle - Firma “TARA” Józef Solecki, Straszydle 385

Siedliska - Sklep Wielobranżowy Halina Szarek, Siedliska 85

Siedliska - F.H.CENTRUM Damian Pietrucha, Siedliska 87

 

Ponadto wszyscy mieszkańcy gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ mogą zakupić worki na odpady komunalne w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Błażowej, ul. 3-go Maja 35, 36- 030 Błażowa.

 

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania w następujący sposób:

-przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszkaniec zobowiązany jest podać następujące dane:

imię i nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem posesji oraz kwotę i ratę, której wpłata dotyczy

 

8. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Punkt Obsługi Mieszkańców mieści się w siedzibie Biura CZG „Eko – Logiczni” w Błażowej ul. Armii Krajowej 42a, 36-030 Błażowa oraz w poszczególnych gminach członkowskich:

Hyżne: Urząd Gminy Hyżne – wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7.30 do godz. 17.00

Lubenia: Urząd Gminy Lubenia – wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7.30 do godz. 17.00

Dynów Miasto: Urząd Miasta Dynów – wyłącznie w piątki w godz. od 7.00 do 15.00

Dynów: Urząd Gminy Dynów – wyłącznie w czwartki w godz. od 7.00 do 15.00

poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

9. OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Biuro Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ informuje o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Związku.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami komunalnymi pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości zobowiązani są:

  • uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej na której prowadzona jest działalność gospodarcza.