ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący  Zgromadzenia  Celowego   Związku   Gmin   „Eko-Logiczni”   informuje, że w dniu 31 stycznia  2024 r. o godz. 14.15 w sali  narad Urzędu Miejskiego w Błażowej,  ul. Pl. Jana Pawła II 1, 36- 030 Błażowa odbędzie się XVIII Posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za 2023
  4. Sprawozdanie z działalności Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”  za 2023
  5. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’.
  6. Informacja z pracy Biura Związku.
  7. Sprawy różne i wolne
  8. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

Feliks Solecki

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego

Związku Gmin „Eko-Logiczni”