ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący  Zgromadzenia  Celowego   Związku   Gmin   „Eko-Logiczni”   informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14.15 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej,   ul. Pl. Jana Pawła II 1, 36- 030 Błażowa odbędzie się XIII Posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku
  2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na lata 2023-
  4. Rozpatrzenie i podjęcie     uchwały     w     sprawie     wprowadzenia    Regulaminu Organizacyjnego Biura Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’.
  5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin  członkowskich  za 2022
  6. Informacja z pracy Zarządu i Biura Związku.
  7. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’.
  8. Sprawy różne i wolne
  9. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

Feliks Solecki

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”